• یواشکی: اگه اینو هم بنویسین که گیومه چطور می‌تونه همراهِ خوبی براتون باشه، یه امتیاز + دارید!
  • Accepted file types: pdf.
  • ایمیل و موبایل، منطقی‌ترینِ گزینه‌ها هستند 🙂